Regulamin

AtomicRP Regulamin Serwera Fivem (Midgard)

Postanowienia ogólne

§1 Regulamin jest własnością serwera "AtomicRP" (dalej nazywany po prostu "serwer", "wyspa" oraz "AtomicRP") i zabrania się jego plagiatu.
§2 Zarząd serwera zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu.
§3 Wejście na wyspę jest równoznaczne z zaakceptowaniem owego regulaminu.
§4 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
§5 Aby grać na serwerze AtomicRP Midgard, konieczne jest ukończenie 16 roku życia, przejście mutacji oraz sprawny mikrofon.
§6 Zakazuje się wykonywania poniżej podanych zachowań:

RDM(Random Deathmatch) - Losowe zabijanie osób bez wyraźnych powodów RP.
VDM(Vehicle Deathmatch) - Losowe zabijanie osób bez wyraźnych powodów RP przy wykorzystaniu pojazdu.
Power Gaming - Wymuszanie akcji RP na drugiej osobie (np. wykorzystywanie komendy try na drugim graczu)
Metagaming - Wykorzystywanie informacji ooc w ic (np. piszesz do znajomego że zostałeś porwany i że wiozą cię na tame, a kolega przyjeżdża cię odbić)
Cop/Gang Baiting - Prowokowanie policjantów/organizacji przestępczych do wymuszenia odegrania akcji RP. (np. poprzez driftowanie przed siedzibą organizacji przestępczej / policji)
Revenge Killing - Zabicie drugiej osoby, po tym jak cię zabije i odrodzisz się w szpitalu.
Stream Sniping - Oglądanie transmisji na żywo osoby grającej w tym samym czasie, co ty na tym samym serwerze.
CL(Combat Log) - Wyjście z gry podczas gdy akcji RP, która jeszcze się nie skończyła (np. po przegraniu strzelaniny).
BH(Bunny Hopping) - Ciągłe skakanie postacią w celu szybszego przemieszczania się.
CN (Celebrity Name) - Posiadanie imienia i nazwiska sławnej osoby.
NJ (Ninja jacking) - Wyrzucanie innych graczy z pojazdu, bez dania im czasu na reakcje.
LRP (LootRP) - Planowanie akcji RP tylko w celu okradzenia drugiej osoby z przedmiotów, pieniędzy itp. (np. widzisz budowlańca, który po skończeniu pracy podjeżdża do bankomatu, postanawiasz go porwać w celu obrabowania z pieniędzy, które przed chwilą zarobił).
FAIL DRIVING (FD) - Jazda autem nie przystosowanym do terenu (np. wjechanie zentorno na górę chilliad)
W momencie, w którym wyskoczysz z urwiska, rampy itp. pojazdem nieprzystosowanym do tego typu terenu auto jest uznane za niesprawne do jazdy (musisz zadzwonić do mechanika albo naprawić auto naprawką. Kontynuacja jazdy jest uznana jako FD).

Pozostałe Pojęcia (nie zakazane)
IC (In Character) - Wszystko co się dzieje w grze.
OOC (Out of character) - Wszystko po za światem gry.
FCK (Force Character Kill) - Wymuszone permanentne uśmiercenie postaci bez zgody osoby jej posiadającej.
CK (Character Kill) - Permanentna śmierć postaci za zgodą administracji.

ZASADY OOC

Zakazuje się używania glitchy oraz wspomagaczy w celu zyskania przewagi nad innymi graczami.
Zakazuje się podszywania pod administracje.
W momencie znalezienia błędu na wyspie należy go niezwłocznie zgłosić Administracji.
Administrator może cię wezwać na rządowy (kanał Sprawa do administracji), w celu wyjaśnienia akcji rp bądź wyjaśnić sprawę pojawiając się na miejscu w stroju administracyjnym (dozwolone jest wtedy używanie języka ooc).
Decyzje Administracyjne są ostateczne, nie można się od nich odwołać (wyjątkiem jest odwołanie od bana (majorki), które nie musi być rozpatrzone na korzyść odwołującego się).
Do kontaktu z administracją służy rządowy oraz czat /report na wyspie.
Na serwerze zakazuje się opuszczania akcji roleplay podczas jej trwania (Jeżeli opuściłeś akcję przez crash gry / brak internetu itp. to musisz to zgłosić jak najszybciej na odpowiednim do tego kanale na naszym discordzie).
Gracz jest zobowiązany do przestrzegania i wykonywania poleceń administracji.
Skargę na gracza można zgłosić do 3 dni od złamania regulaminu. Zgłaszając skargę musimy posiadać dowód w postaci nagrania lub screenów. Wyjątkiem są ciężkie przewinienia (np. metagaming, odgrywanie postaci skorumpowanej, okłamywanie administracji).
10§ Zakazuje się reklamowania stron i usług trzecich niezwiązanych z naszym serwerem.
11§ Nadużywanie tzw. Zetki (Przycisku "Z") jest uznawane za metagaming. Owy przycisk służy do zgłaszania osób, które złamały regulamin/dowiedzenie się ile na wyspie jest LSPD/EMS/LSCS a nie do zyskiwania przewagi nad innymi graczami.
12§ Posiadanie drugiej postaci możliwe jest po spędzeniu 10 dni na serwerze (czas ten można sprawdzić na wyspie komendą "/ot"). (Administracja posiada także "trzecią" postać która jest postacią administratorską).
13§ Do 15 minut po restarcie serwera zakazane jest odgrywanie porwań, rabunków, napadów. (co nie oznacza że jesteście bezkarni, LSPD dalej może was zatrzymać itp.).
14§ Na serwerze panują zasady związane z rozgrywką RP (Roleplay- odgrywanie/wcielanie się w postać).
15§ Aby mieć możliwość grania na naszym serwerze trzeba posiadać sprawny mikrofon, jego brak skutkuje banem.
16§ Jeżeli masz skargę na kogoś zgłoś ją po odegraniu akcji(lub w trakcie przy wykorzystaniu /report).
17§ Wejścia do interiorów (Tzw. Teleporty) traktowane są jak normalne drzwi, zakazane jest wykorzystywanie ich do ucieczki przed akcją roleplay.
18§ Bezsensowne utrudnianie odgrywania roleplay’u jest traktowane jako failRP (Np. przeszkadzanie policjantowi w wypisaniu tobie mandatu poprzez wydawanie głośnych odgłosów.).
19§ Aby odegrać posiadanie nagrania ic, trzeba najpierw odegrać odpalenie kamerki aby mieć owe nagranie.(Nagrania gry wykorzystywane jako dowód podczas spraw na rządowym nie muszą być odgrywane)
20§ Administrator ma prawo zbanować osobę, za przewinienie które nie jest opisane w regulaminie oraz wyznaczyć długość w zależności od jego szkodliwości.
21§ To co posiadamy w ekwipunku, mamy przy sobie, co oznacza że odgrywanie wyrzucania przedmiotów na /me jest zakazane. Chyba że odegramy to z drugą osobą (w momencie kiedy nie ma w okolicy drugiej osoby odgrywamy to na /try). (Np. /me chowa pistolet pod siedzenie kierowcy /do Czy udało się schować pistolet pod siedzenie kierowcy /do tak ).
22§ Zakaz kupowania przedmiotów charakterystycznych dla LSPD/EMS bądź ubrań w kratkę (zarezerwowane dla postaci administratorów) oraz niewidzialnych ubrań.
23§ Zakaz kłamania na tzw. /do.
24§ Zakaz nadmiernego wyzywania graczy.
25§ Zakaz propagowania aktów powszechnie uznawanych jako Faszystowskie/Nazistowskie/Komunistyczne oraz nadmiernego rasizmu.
26§ Jakakolwiek próba niszczenia ekonomi serwera będzie surowo karana tak samo jak wymiany prawdziwych pieniędzy za rzeczy w ic. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za stracone pieniądze/przedmioty.
27§ Nieautoryzowany discord/teamspeak/inny komunikator związany z serwerem AtomicRP zostaje uznany za metagaming, a osoby na nim dostają bana.
28§ Wszystkie kanały przekazywania informacji ic w ooc (np. discord z notatkami) uznawane są za metagaming. Wszystkie informacje mogą być przekazywane tylko na discordzie zbiorczym AtomicRP Organizacje oraz w grze.
28a& Osoby dołączające do discorda zbiorczego AtomicRP Organizacje akceptują jego regulamin.
29§ Zakazuje się odgrywania braku posiadania dowodu osobistego.
30§ Błędy gry należy odgrywać do końca (np. jedziesz motorem i nagle przed tobą pojawia się lokalny, odgrywasz jakby ten normalnie wcześniej tam był)
31§ Wyjście z gry podczas akcji RP (tzw. CL) jest równoznaczna z wyczyszczeniem ekwipunku osoby popełniającej wykroczenie.
32§ Zakazuje się nadmiernego wykorzystywana czatu looc w celu tzw. "Trash talk". (Wyzywanie, zaśmiecanie czatu zbędnymi wiadomościami, itd.)

ZASADY IC

“Poniższe zasady zostały podzielone na podsekcje, co ma na celu ułatwienie szybkiego znalezienia danego podpunktu”.

Amnezja

W momencie w którym zostaniesz przetransportowany przez lokalnych medyków do szpitala, zapominasz o całej akcji która doprowadziła do twojego BW.
Celowa teleportacja na szpital w celu uniknięcia akcji rp jest karana jako failRP.
Po amnezji jest zakazane wracanie do miejsca akcji (np. podczas strzelaniny LSPD nie może wracać ze szpitala na jej miejsce)

Przestępstwa

Na serwerze są tzw. "Zielone strefy", są to miejsca w których nie można wykonywać akcji charakterystycznych dla crimeRP (porwania, rabunki, oferowanie sprzedaży nielegalnych przedmiotów, morderstwa jak i chodzenie w masce).
1a§ Wymienione poniżej miejsca są traktowane jako zielone strefy:
-Szpitale,
-Komendy policji,
-Parking główny,
-Car Dealer oraz Salon aut importowanych Luvineri,
-Peron główny (spawn),
-Warsztaty mechaników (nie dotyczy warsztatu vagosów),
-Prace legalne,
-Urząd miasta (DOJ),
-Biuro psychologów.
-Miejsca, w których znajduje się dużo świadków lub monitoring.
1b§ Po inicjacji jest możliwość dokończenia akcji na zielonej strefie (np. uciekasz przed porywaczem na parking.)
1c§ Prowokacja innego gracza na zielonej oznacza inicjacje i sprowokowany gracz może podjąć akcję, której normalnie w zielonej strefie nie byłby w stanie wykonać (np. porwać/pobić).
1d§ Zakazuje się odbijania na szpitalu czy komendzie (wyjątkiem jest zgoda administracji).
Zakazuje się wymuszania pieniędzy z banku bądź przedmiotów z mieszkania od osób porwanych.
Na serwerze panuje totalny zakaz wykonywania napaści na tle seksualnym / aktów terrorystycznych / wykonywania ran stałych jedynym odstępstwem od tej zasady jest obustronna zgoda osób biorących udział w akcji.
Zakazuje się rozpoznawania osób po głosie jeżeli słychać że starają się go zmienić albo mają maskę lub jadą samochodem z przyciemnianymi szybami.
Zakazuje się strzelania trzymając innego gracza będąc w ruchu.
Zakazuje się przeszukiwania osób z którymi nie uczestniczyło się w akcji RP.
LSPD, EMS, car dealerzy, psycholodzy, adwokaci, mechanicy, mają zakaz wykonywania gangsterki jak i bycia skorumpowanym (wyjątkiem na bycie skorumpowanym jest zgoda nadana przez wyższą administracje [Opiekun Administracji, Head Admin, Właściciel]).
8a§ Liderzy powyższych frakcji nie mogą uzyskać zgody na bycie skorumpowanym.
8b§ Za osobę skorumpowaną uważa się:
-Osoby działające na szkodę danej organizacji (poprzez sprzedaż informacji, wynoszenie broni/przedmiotów, sprzedaż usług taniej niż jest to przewidziane),
-Osoby sprzedające auta do Simeona,
-Osoby zbierające, przerabiające i sprzedające narkotyki
-Osobę wspierającą organizacje przestępcze czy biorące czynny udział w życiu organizacji przestępczej.
-Osoby organizujące ucieczkę poszukiwanego przez policję przy wykorzystaniu swoich przywilejów (np. medyk wypuszczający gangstera tylnymi drzwiami aby ten mógł uciec przed policją.)
Przedstawiciele zarządu frakcji legalnych (LSPD,EMS,psycholog,adwokat,mechanik itp.) nie mogą posiadać dodatkowych biznesów(Np. Jesteś szefem policji i na boku prowadzisz kasyno).
10§ Zakazuje się kradzieży radiolek, karetek, wozów strażackich bez inicjacji z owymi frakcjami.

Organizacje przestępcze (+napady)

Napad na sklep oraz bankomat są dostępne dla każdego jedyne wymagania to:
- Posiadanie broni palnej
- Od 1 do 3 napastników
- Od 0 do 2 zakładników
1a§ Limit policjantów na powyższą akcję wynosi 7.
Napady na bank może wykonać każdy kiedy jest 5 LSPDna służbie oraz jest:
- Od 3 do 5 napastników
- Minimum 2 zakładników
2a§ Policja nie ma limitu na obstawienie banku jednak na pościgu za napastnikami limit to 12.
2b§ Limit dojazdu napastników poza terenem napadu (zasadzka, blokady itp.) na powyższe akcje wynosi 4.
Każda organizacji musi posiadać swój charekterystyczny ubiór.
3a§ Organizacje nie mogą pod żadnym pozorem ubierać się w strój drugiej ekipy podczas łączenia się ekip.
Aby wnioskować o mafię należy:
-Posiadać minimum 10 osób, które spędziły co najmniej 10 dni ot (online time, sprawdzany komendą /ot).
4a§ Aby wnioskować o Gang uliczny należy:
-Posiadać minimum 6 osób, które mają minimum 5 dni online time.
Limit członków podczas akcji crimeRP (Tzw. Gangsterki) to:
-6 osób w przypadku organizacje niezrzeszonej (tzw. niezarejestrowanej)
-10 osób w przypadku gangu ulicznego
-12 osób w przypadku zarejestrowanej działalności przestępczej (limit nie dotyczy akcji gdzie gangi/organizacje zostają sprowokowane na swoim terenie)
Grupy przestępcze nie mogą włączać się w strzelaniny innej grupy przestępczej z policją (aby zaatakować wrogą grupę przestępczą należy przeczekać, aż strona policji zostanie pokonana przez inną organizację przestępczą aby potem zaatakować ich)
Organizacje przestępcze (mafie, gangi, organizacje niezrzeszone itp.) mogą się łączyć na odbicie konwoju tylko wtedy kiedy mają ze sobą sojusz zawarty na okrągłym stole.
7a§ Organizacje typu mafii mogą negocjować interesy (np. wymiana narkotyków za broń) i nie są one zaliczane do tworzenia sojuszu z drugą organizacją.
Do sprawdzeniu czyjegoś dowodu wymagany jest dobry powód rp.

Character Kill (CK) oraz Force Character Kill (FCK)

CK można odegrać tylko za zgodą administracji oraz trzeba posiadać dobry powód RP, ponadto zgłaszający musi posiadać podanie na minimum 150 słów. (Podanie musi zawierać między innymi uargumentowany powód oraz krótki opis nowej postaci). Podanie o CK można składać raz na dwa tygodnie za pomocą tiketa na discordzie.
Zakazuje się pozbywania przedmiotów/pieniędzy przed wykonaniem CK postaci (jedynym wyjątkiem jest spisanie testamentu u adwokata)
2a§ Zakazuje się przepisywania majątku na drugą postać (tzw. kuzyna).
Aby wykonać FCK należy posiadać dobry powód RP oraz nagrać akcję.
3a§ Jedynym wyjątkiem od powyższej reguły jest FCK byłego członka mafii / gangu, które może odbyć się bez nagrania.

Zasady poszanowania życia oraz inicjacji

Na serwerze najważniejszą rzeczą związaną z roleplayem jest POSZANOWANIE ŻYCIA, ponieważ powinna być to najbardziej respektowana rzecz przez wasze postacie.
Do wykonania poprawnej inicjacji potrzebne jest wykorzystanie czatu głosowego.
Aby akcja rp została odegrana poprawnie, inicjacji musi zostać poddany każdy jej uczestnik.
3a§ Wyjątkiem są walki organizacji przestępczych albo walki policji z organizacją przestępczą.
Zakazuje się rozpoczynania inicjacji z pojazdów (Wyjątkiem jest driveby gangu ulicznego).
Na serwerze istnieją czerwone strefy i są to miejsca gangów oraz mafii (nie obowiązuje tam inicjacja, wjeżdżacie na ich teren na własną odpowiedzialność).
5a§ Mapa pokazująca tereny gangów i organizacji KLIKNIJ MNIE.
Będąc obserwatorem akcji (np. podczas strzelaniny policji z gangiem) zakazane jest włączanie się w akcje (wyjątkiem jest kiedy znasz stronę grupy przestępczej lub poczuwasz się na siłach aby pomóc policji).
Zakazuje się noszenia kasków, które redukują obrażenia z broni.

Immersja

“Immersja to wczucie się w postać oraz otoczenie. Oznacza to, że powinniśmy się liczyć z konsekwencjami naszych działań”.

Pracując na pracy legalnej nie powinniśmy być zamaskowani.
dużo Wjeżdżając na teren gangu (nawet przejazdem) powinniśmy zachować szczególną ostrożność i liczyć się z możliwością zostania napadniętym.
Policja powinna posiadać dobry powód RP aby wykonać najazd na ośkę gangu. (musicie się liczyć z tym, że nie ma ich tam 4 tylko jest ich więcej i analogicznie musicie się liczyć, że na komendzie jest więcej policjantów niż aktualna ilość pod zetką).
3a§ Oznacza to też, że podczas akcji z policja nie można uciekać na teren swojej organizacji.
Latanie jako pilot samolotem jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób posiadające licencja dla pilota.
Zakazuje się noszenia za dużo broni przy sobie bez torby.
Zakazuje się wysyłania SMS, GPS oraz używania radia na bw przy użyciu /try.
Zakazuje się sadzenia marihuany w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. zielone strefy).
Podczas wykonywania prac legalnych należy się poruszać autem służbowym.
Zakazuje się nazywania postaci ksywkami lub nickami z OOC

Służby Publiczne

“Poniższe zasady zostały podzielone na podsekcje: zasady ogólne, LSPD, EMS”.

Zasady ogólne

Zakaz wysyłania pustych zgłoszeń na służby publiczne.
Zakaz wzywania służb do fałszywych wezwań.
Wezwania powinny posiadać krótki opis sytuacji oraz lokalizacje.
Służby publiczne muszą szanować życie każdego człowieka.
Służby publiczne mają obowiązek pomocy drugiej osobie jeżeli istnieje taka możliwość.
5a§ Nie oznacza to, że nie muszą szanować życia.
Zakaz porywania LSPD/EMS jeżeli przedstawicieli danej frakcji jest mniej niż trzech na służbie.
Podczas służby zakazane jest afczenie/wykonywanie czynności nie związanych z pracą w celu dodatkowego zarobku (jeżeli chcesz je wykonywać zejdź ze służby).
Zakazuje się okradania z broni krótkiej, paralizatorów oraz pałek i latarek, funkcjonariuszy policji, FBI(FIB) oraz medyków na służbie. (Wyjątkiem jest wjazd policji na teren prywatny lub teren gangu ale nadal nie okradamy policji z pałki policyjnej i tazera)

LSPD

Policjant może cię w każdym momencie zatrzymać i przeszukać jeżeli w miejscu publicznym chodzisz zamaskowany albo posiadasz widoczną broń.
Konwoje są prowadzone jedynie ulicami, po których może się poruszać każdy samochód.
Kara pozbawienia wolności nie może trwać dłużej niż 350 minut a kara pieniężna nie może być większa niż 450 tysięcy dolarów.
Kolczatka musi być położona tak aby dało się ją ominąć (np. kolczatka nie może być postawiona na całej szerokości drogi w wypadku gdy po obu stronach jezdni są budynki lub inne przeszkody uniemożliwiające ominięcie kolczatki)
W trakcie napadu policja może wtargnąć, kiedy napastnik nie posiada zakładnika albo możliwe jest odbicie zakładnika bez stwarzania dla niego zagrożenia.
Zakaz angażowania zbyt dużych środków na akcje przez LSPD (np. 5 broni długich podczas napadu na sklep).
Zakaz tzw. ramowania, kiedy konsekwencje tego działania mogą wpłynąć na szkodę osób w otoczeniu (np. ramowanie uciekającego auta z napadu na ruchliwej autostradzie, w takim wypadku powinna zostać wykonana blokada drogowa). Wyjątkiem jest kiedy uciekające auto stwarza zagrożenie (jedzie pod prąd, rozjeżdza lokalnych).
Każdy funkcjonariusz LSPD na prośbę osoby zatrzymanej musi się wylegitymować.
Limit policjantów na każdą inną akcje nie wymienioną w regulaminie wynosi 14.

EMS

Podczas akcji z medykiem jesteś zobligowany do odegrania PEŁNEJ akcji roleplay.
Medyk ma pozwolenie na PG w przypadku nie odgrywania przez osobę poszkodowaną (Brak odegrania następuje po 5 minutach od wiadomości medyka na /do).
Zakazuje się korzystania z telefonu podczas operacji z medykiem.
3a§ Podczas operacji medyk może skonfiskować twój telefon lecz po operacji jest zmuszony ci go oddać.
Administracja może dać revive osobie, na której została odegrana pierwsza pomoc, kiedy na służbie nie ma medyków.
Broń posiadana przez medyka służy tylko i wyłącznie do obrony osobistej (nadużycia broni np. w celu zabawy w policjanta jako medyk są traktowane jako failRP).
Medyk poruszając się autem służbowym bez syren jest traktowany jak zwykły uczestnik ruchu drogowego.
Porwania medyków mogą zostać przeprowadzone, tylko w wypadku posiadania wyraźnego powodu RP (takim powodem nie jest porwanie na napad aby dostać duży okup pieniężny).

Regulamin napisany przez: !Absinth $#1866 dla AtomicRP

Zredagowany przez: Kacperkkk#1337 oraz Steropian#1964


Regulamin główny został stworzony z myślą o obywatelach wyspy AtomicRP.
Kopiowanie, udostepnianie oraz plagiat pod każdą postacią, surowo wzbronione
AtomicRP community copyright ©
2020